Mesleki eğitimde sınırları kaldıran proje: ECVET

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Ulusal Ajansı iş birliği ile öğrencilerin farklı ülkelerde beceri edinmesine yardımcı olacak olan ’ECVET’ projesi, İzmir’de düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, proje hakkında, “Bu proje eşsiz bir öğrenme deneyimi sağlıyor” dedi.
Mesleki eğitim ve öğretimde, farklı öğrenme yolları ile elde edilmiş kazanımların ülkeler arası transferinin sağlanması, tanınması ve biriktirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir kredi transfer sistemi olan Avrupa Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi (ECVET) projesi, İzmir’de düzenlenen toplantıda konuşuldu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Ulusal Ajansı iş birliği ile hayata geçirilen projede, ECVET ile ilgili gelişmelerde ele alındı.
AB’nin toplam 308 milyon Euro destek verdiği proje; ülkeler arasında serbest dolaşımı, ortak pazar oluşturmayı ve farklı ülkelerde edinilen becerilerin tanınmasında karşılaşılan problemleri aşmayı hedeflerken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, 33 aylık çalışmanın çıktılarının anlatıldığı konferansta konuştu.

“Bu proje eşsiz bir öğrenme deneyimi sağlıyor”
Yahşi, ülkelerin çağı yakalamak amacıyla deneyimlerini paylaştığını ve iş birliği yaptığını söyledi. Toplumların eğitimde yeni adımlar atmasının insanlık için daha iyi ve sürdürülebilir bir geleceğin kapısını aralayacağını aktaran Yahşi, “Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu ışığında, mesleki eğitim konusu ülkemizin; üretim, gelişim ve kalkınma çalışmalarının tam kalbindedir. Bu anlamda, müfredatlar arası becerileri öğretme farkındalığı sağlayan, mesleki kazanım transferi ile ortak bilgi ağı oluşturan bu proje, eşsiz bir öğrenme deneyimi sağlıyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ECVET projesi için geliştirdiğimiz VETEXpress Çevrimiçi Platformu ile bu çalışmaya aktif olarak destek veriyoruz. Kullanıcı dostu web portalı; öğrencileri, öğretmenleri velileri ve okulları mesleki eğitim hareketliliği ve kredi transferi konusunda desteklemek ve bilgilendirmek için geliştirildi. Uygulama pek çok açıdan, gerek bizim öğrencilerimiz gerekse Avrupa Birliği ülkelerindeki öğrenciler için büyük kolaylıklar getiriyor” dedi.

Meslek lisesi vurgusu
İzmir’de meslek liselerinin eğitimdeki yerini güçlendirmeyi ve bu liselerin öğrenciler tarafından tercih edilebilirliğini arttırmayı amaçladıklarını vurgulayan Yahşi, proje kapsamında öğrencilerin dünyanın farklı yerlerinde istihdam edilmesini sağlayacak; bilgi, beceri ve donanıma sahip olduğunu söyledi.
Ömer Yahşi şöyle devam etti:
“Bu sayede mesleki eğitimi tercih eden öğrencilerimiz, burada aldıkları eğitimi hayatlarında büyük ve önemli bir fırsata çevirebilecekler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği üzere ’ilim ve fennin’ yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişmesini kavramak ve izlemek şarttır. Bugün attığımız adımlar yarın karşılığını güçlü bir Türkiye olarak bulacaktır. Mesleki eğitimin güçlü olması, mesleki eğitimde iyi çıktıları alabilmek için gayret ediyoruz ki bu anlamda öğrencilerimiz gerekli tercihleri yapabilsinler. 81 il içerisinde daha iyi bir yerde olabilmek için İzmir’in farklı eğitim politikası ile mesleki eğitimin iyi bir noktada olabilmesi için sektörle iş birliği içinde çalışıyoruz.”
Yoğun katılımla gerçekleşen konferansın ikinci bölümünde, uluslararası hareketlilik faaliyetlerine katılan öğretmen ve öğrenciler deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Proje kapsamında, oluşturulan politika belgeleri katılımcılara sunularak soru ve görüşlerin alınmasıyla program sona erdi.
Konferansa ayrıca, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları; İlker Erarslan, Şemsettin Ünal, Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin, Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığından Proje Koordinatörü Dr. Balkır Özünlü, proje yürütücüsü Tarık Kaya, Sırbistan Ülke Koordinatörü Lita Kita ile İzmit ili proje temsilcileri katıldı.

Bakmadan Geçmeyin

Yorum Yazın